Oppsiktsvekkende om akupuktur og muskelatrofi

akupunktur
Ny forskning viser at det kan være en mekanisme på molekylnivå som gjør at akupunktur hjelper på muskelatrofi.

I artikkelen under kan du lese hvordan japanske forskere hevder at akupunktur kan forhindre tap av muskelmasse.

Dersom forskningen viser seg å holde mål kan man se for seg at akupunktur kan være en effektiv behandling av muskelatrofi hos eldre mennesker som sliter med å bygge muskelmasse på annet vis.

 

Acupuncture can improve skeletal muscle atrophy

Onsdag 25. april, 2012